วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ นายอำเภอบ้านดุงพบประชาชน

วันที่ 20 กันยายน 2555 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ นายอำเภอบ้านดุง ลงพื้นที่เตรียมประชาชน ตำบลนาคำ ที่บ้านโนนงาม หมู่ 11 โดยมี อ.อาริยา พรมแสงใส่ หัวหน้ากศน.ตำบลนาคำและหน่วยงานท้องถิ่ง ร่วมต้อนรับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น