วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

'บ้านหนังสืออัจฉริยะ'

 ''บ้านอัจฉริยะ'' ห้องสมุดประจำหมู่บ้านเพื่อประชาชน
         เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 คณะครู กศน.ตำบลนาคำ ได้ดำเนินการจัดตั้ง โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ภายในตำบลนาคำ จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่3 บ้านคำบอน, หมู่4 บ้านคำสง่า, หมู่5 บ้านหัวดงยาง, หมู่6 บ้านดอนขี้เหล็ก, หมู่9 บ้านโนนอุดม,  หมู่11 บ้านโนนงาม และ หมู่12 บ้านดอนขี้เหล็กใต้
          สำหรับ โครงการ ''บ้านอัจฉริยะ'' ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เร่งตั้งขึ้นตามหมู่บ้านต่างๆ  เพื่อให้บริการที่ใกล้ตัวประชาชน สำหรับพัฒนานิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยในชุมชน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น