วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

อบรมการทำ ขนมถั่วแปป กศน.ดงเย็น

วันที่ 22 มกราคม 2556 กศน.ตำบลดงเย็น ได้จัดอบรมการฝึกอาชีพ โดย อ.สุนิษา  นาพิจิตร  ได้รับเกียรติจาก อ.อนัญญา  มีไพฑูรย์ จาก กศน.ตำบลนาคำ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับ การทำขนมถั่วแปป โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วม จำนวน 60 คน ณ กศน.ตำบลดงเย็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น